Wydarzenia

Aura odnowiła certyfikat bezpieczeństwa

Od początku pandemii koronawirusa Aura Centrum Olsztyna wdraża i optymalizuje kompleksowe działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom, pracownikom, najemcom i dostawcom. Rozwiązanie te zostały pozytywne ocenione przez audyt, a ich efektem jest przyznanie, już kolejny rok z rzędu, międzynarodowego certyfikatu Covid-19 Compliant, który potwierdza, że są one zgodne z najlepszymi praktykami przeciwdziałania epidemii oraz z obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi.

Certyfikacja Covid-19 Compliant określa gotowość obiektu na trwającą pandemię. Jest przeprowadzana zgodnie ze standardem SAFE Hospitality, Office, Retail and Environment (SHORE), ogólnie przyjętymi standardami audytu (GAAS), aktualnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz międzynarodowymi najlepszymi praktykami. Opiniowane aspekty to m.in. ocena ryzyka, środki zapewniające bezpieczeństwo klientów i pracowników, środki bezpieczeństwa wdrażane przez najemców, utrzymanie higieny oraz czystości, komunikacja i reagowanie na incydenty związane z Covid-19, a także zgodność z aktualnymi rozporządzeniami sanitarnymi.

W trosce o zdrowie klientów, pracowników, najemców i dostawców, Aura już w ubiegłym roku wdrożyła w codziennej pracy dodatkowe środki, gwarantujące utrzymanie najwyższych standardów sanitarnych i bezpieczną przestrzeń dla wszystkich osób przebywających na terenie galerii. Wprowadzone zmiany objęły m.in. większą częstotliwość dezynfekcji powierzchni wspólnych, szczególnie często dotykanych (takich jak np. poręcze, klamki, przyciski wind), regularne ozonowanie sanitariatów, czy udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji przy wejściach do galerii oraz w toaletach. Szczególny nacisk kładziony jest na przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu między osobami, dlatego Aura włączyła się w kampanię edukacyjno-informacyjną #BezpieczeństwowCentrum, która w przystępny i przyjazny sposób uświadamia klientom powyższe działania i przypomina o zasadach bezpiecznego zachowania w przestrzeni publicznej oraz w życiu codziennym.

Audyt w Aura Centrum Olsztyna został przeprowadzony przez SAFE Asset Group. To niezależna instytucja, która wspiera galerie handlowe na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa i doradztwa kryzysowego. Ściśle współpracuje m.in. z Polską Radą Centrów Handlowych. Wydawany przez nią Certyfikat Zgodności COVID-19 jest gwarancją przestrzegania przez galerię handlową najwyższych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

W naszej galerii mogą Państwo czuć się bezpiecznie. Zapraszamy!